Централізована бібліотечна система Дарницького району

Україна має давню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям для сьогодення. На всіх етапах свого становлення український народ демонстрував високий національний дух і прагнення жити вільно і незалежно, у мирі та злагоді з іншими народами.  Об’єднання різних народів, національних та етнічних груп, які проживають на території України, довкола ідеї української державності – надбання, що забезпечує всебічний соціальний та культурний розвиток нашої держави.

В 2016 році усі жителі нашої країни – від північних кордонів і до південних, від Заходу й до Сходу святкуватимуть 25 - річчя Незалежності України. І саме з цієї нагоди ЦБС започаткувала роботу загальносистемного Проекту «Україна: від подиху століть до сьогодення».

 Мета Проекту:

-          розширення та поглиблення знань про Україну;

-          пробудження у користувачів пізнавального інтересу до історії та культури країни;

-          відновлення історичної пам'яті про державницькі традиції України;

-          ознайомлення з історією героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху;

-          зміцнення самосвідомості, гордості за належність до української нації, виховання почуття національної гідності. 

Напрямки реалізації Проекту:

-          підготовка, узагальнення та активне використання інформаційних матеріалів краєзнавчого характеру про українські історичні землі, особливості національного складу населення України та її етнічні території;

-          ознайомлення користувачів бібліотек з давнім минулим українського народу, його мовами, культурою, ментальними рисами характеру, державно-політичним життям;

-          залучення користувачів до надбань української культури та традицій;

-          організація культурно – мистецьких заходів із ознайомлення з елементами етнокультури українців та із залученням представників регіонів України - діячів сучасної культури та мистецтва;

-          популяризація кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу;

-          організація на сайті ЦБС постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру.

План реалізації Проекту:

Проведення протягом року циклу історико – краєзнавчих екскурсів, народознавчих годин, літературно – мистецьких заходів, організація віртуальних подорожей та мандрівок історичними землями України до 1917 року, саме:

Бібліотека ім. Ю.Смолича – Волинь.

 «Волинь – це Полісся перлина, велике, животворне джерело…»

Бібліотека №133 – Поділля.

 «Чудова перлина - Поділля»

Бібліотека №143 – Галичина.

«Галичина, широкі далі, п’янкі сади, дзвінкі гаї. Міста і села із кришталю, лани, долини, ручаї ...»

Бібліотека №156 – Київщина.

«Київщина рідна - серце України, древній і прекрасний хліборобський край»

 Бібліотека №159 – Сіверщина 

«Древньої землі святая пам’ять»

Бібліотека №160 – Прикарпаття.

 «Хай же слава твоя між народами й незатьмареним сонцем сія,  Прикарпаття над тихими водами розцвітає під спів солов'я!»

Бібліотека ім. Г.Квітки – Основ’яненка – Бессарабія.

«Перлина півдня України»

Бібліотека ім. С.Руданського – Таврія.

 «Батьківщино, Таврійський мій краю, де степи та Дніпро обнялись»

Бібліотека ім. А.Чехова – Слобожанщина.

 «Слобожанщина – вільна країна»

Бібліотека ім. З. Космодем’янської для дітей– Закарпаття. 

«Закарпаття – край живих легенд»

Бібліотека №117 для дітей – Буковина.

«Буковино, земле моя, моя Буковино - вірна дочка, краща квітка в вінку України»

Бібліотека №157 для дітей – Брацлавщина.

 «Стародавня Брацлавська земля – України щасливая доля»