Централізована бібліотечна система Дарницького району

Щукін, В. В. Історія держави і права України

Щукін, В. В. Історія держави і права України : словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; під ред. М. М. Шитюка. – [Київ] : [Кондор], 2018. – 296 с.Щукін, В. В. Історія держави і права України : словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; під ред. М. М. Шитюка. – [Київ] : [Кондор], 2018. – 296 с.

У словнику подано пояснення понад 1400 термінів та понять. Які характерними є для навчальної дисципліни «Історія держави і права України». Матеріал словника охоплює історичний період починаючи від утворення перших форм державності і до сучасності.

(ЦРБ ім. В. Стуса, єдина)

 

 

Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2017

Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2017. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 232 с.Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2017. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 232 с.

Пропонований збірник рішень Європейського суду з прав людини 2016-2017 років представляє собою максимально повне зібрання рішень Суду за вказаний період.

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

 

 

 

Європейська Комісія «За демократію через право»

Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеційська Комісія) Мірило правовладдя : коментар, глосарій = European Commission for Democracy Through law (Venice Commission) Rule of law Checklist / пер. з англ. С. Головатого. – [Київ] : [Б. в.], 2017. – 163 с.

(ЦРБ ім. В. Стуса, єдина)

Литвинов, О. М. Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх

Литвинов, О. М. Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх: науковий нарис / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко, за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова ; Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. – Київ : ВД «Дакор», 2015. – 76 с.Литвинов, О. М. Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх: науковий  нарис / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко, за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова ; Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. – Київ : ВД «Дакор», 2015. – 76 с.

У роботі досліджено змістовні складові міжнародних та європейських стандартів застосування покарання до неповнолітніх, а також проаналізовано зазначені стандарти в якості окремих груп. Проаналізовано такі моделі здійснення правосуддя щодо неповнолітніх: соціально-правову модель, або модель, яка базується на забезпеченні благополуччя неповнолітніх правопорушників, кримінально-судову та змішану

 (Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

Кухарук, Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України

Кухарук, Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України : монографія / Ю. О. Кухарук. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 148 с.Кухарук, Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України : монографія / Ю. О. Кухарук. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 148 с.

Монографія присвячена правовій проблемі відводу захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України. Проведено порівняльний аналіз КПК України від 19 листопада 2012 року та ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У роботі визначаються такі поняття, як: кваліфікована юридична допомога, вільний вибір захисника, правовий статус адвоката-захисника, інститут відводу, усунення захисника зі справи в кримінальному судочинстві, відвід, самовідвід. Надаються рекомендації щодо їх застосування у законотворчій діяльності при внесенні змін та доповнень до законодавства і у науково-дослідній сфері для подальших досліджень проблемних, теоретичних та практичних питань кримінально-процесуального права України та організації діяльності адвокатури.

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)

 

Функція судового контролю у кримінальному процесі

Функція судового контролю у кримінальному процесі : монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – Київ : «Центр учбової літератури», 2016. – 176 с.Функція судового контролю у кримінальному процесі : монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – Київ : «Центр учбової літератури», 2016. – 176 с.

У монографії на основі викладених розробок подаються наукові знання про функцію судового контролю у кримінальному процесі.

Розкрито порядок прийняття рішення про застосування запобіжних заходів, про відсторонення від посади, про тимчасовий доступ до речей і документів та про застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження.

(Бібліотека ім. Ю. Смолича)